: tv-trend

De meest extreme, bizarre en innovatieve Tv-formats

De distributie van tv-kanalen zal in 2017 veel concurrentie gaan krijgen van streaming diensten zoals Knippr en NLziet, die live kijken via internet mogelijk maken. Dit zal er niet alleen toe leiden dat video formats veel meer data gedreven ontwikkeld zullen worden, maar het zal adverteerders ook veel meer mogelijkheden bieden om na te gaan wat wel en niet werkt als het gaat om advertentie-inhoud.
Een mooi voorbeeld van dit laatste werd op door Nederlandse bedrijf Blckbrd Soundbranding op de Screenforce bijeenkomst van 15 december 2016 getoond. Tijdens deze presentatie werd aangegeven dat ook de creatie van commercials in de toekomst aangepast zullen worden aan het profiel van de consument op een platform als Spotify. Ook zullen OTT en digitale diensten in 2017 zoals Netflix en Amazon blijven groeien, maar waarschijnlijk zullen deze online streaming diensten zich vooral richten op de productie van fictie. Voorlopig zal traditionele televisie een belangrijke rol blijven spelen bij de productie van non-fictie zoals spelshows, live events, reality en docusoaps, en biedt het zo de adverteerders een platform voor het creëren van massabereik. Onderzoek van Strategy Analytics Digital Media Strategies service (DMS) in het rapport “Top Ten Digital Media Predictions for 2017” laat immers zien dat tv-stations in de VS hun advertentietijd in 2017 vooral op brede doelgroepen gaan verkopen. Daarom zal traditionele televisie ook in 2017 een belangrijke rol blijven spelen bij het ontwikkelen van creatieve formats en het creëren van massabereik voor adverteerders.

Dit is de reden dat ik in deze blog niet alleen vooruit wil kijken maar ook wil terugkijken naar 2016 en aandacht besteden aan een aantal bizarre, extreme en innovatieve formats. Een opmerkelijk bizar format in 2016 was Resurrection Makeover geproduceerd door FijiTV. In het Japanse programma wordt een overleden familielid opnieuw tot leven gewekt door gebruik te maken van speciale make-up techniek. In de videoclip van het programma is te zien hoe de (aan kanker) overleden man tot leven wordt gewekt. Zijn Japanse vrouw ontmoet haar man weer op het moment dat hij haar favoriete liedje ten gehore brengt.

Een bizar en extreem format afgelopen jaar was te zien op het Engelse commerciële kanaal Sky1, Dogs might fly. Het is een spel show waarin 12 asielhonden de competitie met elkaar aangegaan in allerlei spelletjes zoals drum en speedboot wedstrijden. De winnende hond wordt uiteindelijk geleerd om een vliegtuig te besturen.

Een echt innovatief programma was te zien op National Geographic Channel: Mygration, dat een nieuwe twist geeft aan het bekende survivor-format. De serie laat een groep van 20 survivalexperts zien, die in 6 weken door de Afrikaanse savannen trekken om zo de trekroute van de wilde dieren in Afrika in kaart te brengen.

Het vierde format van 2016 dat ik onder de aandacht wil brengen, is het innovatieve programma Stars of Science. Het pan Arabische edutainment format wordt mogelijk gemaakt en gefinancierd door de Qatar Foundation for Education, Science and Community Development, een platform voor innovatie in de regio. Het programma brengt 12 wetenschappers en technologie ondernemers in contact met grote ondernemers uit de high tech industry om zo nieuwe innovatieve producten te ontwikkelen. Uiteindelijk selecteren een vak- en een publieksjury de beste vier ondernemers die een geldbedrag van US$ 600.000 mogen verdelen.

Ik ben benieuwd welke innovatieve en extreme formats in 2017 gaan verschijnen.

Charles Vaneker
Senior Media and Research consultant

Posted by Klapper  |  0 Comment  |  in : tv-trend, Dogs might fly, Mygration, Netflix, NL Ziet, Resurrection Makeover, Stars of Science, tv-format

Maatschappelijke trends en Tv-formats

 “Teveel zitten is een bedreiging voor de gezondheid”

Onderzoek uit 2014 van de Eurobarometer laat zien dat Nederlanders en Denen meer dan 8,5 per dag zitten. De Portugezen, Maltezen, Slovenen, Roemenen en Hongaren zitten het minst, zo’n 2,5 uur per dag. De cijfers van de Nederlandse Leefstijlmonitor van het RIVM (201%) lie
t zien dat jongeren zelfs meer dan 10 uur per dag zitten. Huiswerk maken, gamen en tabletgebruik dragen bij aan deze leefstijl. Inmiddels is aangetoond dat teveel zitten obesitas 2 en een kortere levensduur kan veroorzaken. Gezondheidwetenschappers adviseren daarom de leefstijl te veranderen, door meer trappen te lopen, de fiets te nemen naar school of werk, collega’s niet meer per mail of whatapp te benaderen maar gewoon even langs te lopen of een alarm op je mobiel in te stellen voor het maken van een wandelinkje en tijdens mobiel bellen. Meer door het huis lopen draagt ook bij aan een gezonde levenstijl. Een inspirerend idee voor een gameshow of reality serie?

Niet alleen te veel zitten is een bedreiging voor onze gezondheid, maar ook te lang werken in dezelfde omgeving draagt bij aan een slechte gezondheid. Daarom experimenteren verschillende organisaties met het wisselen van werkplek. Het Nederlandse Regiomatch startte onlangs een experiment met het wisselen van werkplek om zo de productiviteit en creativiteit van werknemers te verhogen

“Werknemers gezonder wanneer zij van werkplek wisselen”

De meeste werkgevers denken dat het wisselen van werkplek slecht is voor de werknemersloyaliteit, maar het tegendeel is vaak waar. Zo wisselde het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB  beveiligingspersoneel met het VUMC. Het bleek dat het personeel daardoor gemotiveerder, gezonder  en productiever is. Eerdere Tv-programma’s zoals Extreme job swap (Zodiak) en Beroepen zonder grenzen (Professions without frontiers, Kanaal Eén, België) richten zich vooral op de aard van de gewisselde beroepen en niet op de productiviteit en de gezondheid van de werknemers. Dus een andere invalshoek voor een nieuw swap Tv-programma?

Een andere manier om de gezondheid van werknemers te veranderen is het verbeteren van de voedselkwaliteit. De Deense overheid probeert dit te doen met de ondersteuning van de campagne voor  “Økologiplan” met €54 miljoen.

 “Organisch voedsel wordt steeds populairder”

Deze campagne heeft als doel om het biologisch akkerareaal te verdubbelen in 2020. Het Deense bedrijf Arla was enthousiast over het plan. Dit bedrijf verkocht immers in 2015 al een record hoeveelheid organische producten aan de Deense publieke sector. Wellicht een goed idee voor serieuze documentaire?

Charles Vaneker

Senior Research and Media consultant

 

Posted by Klapper  |  0 Comment  |  in : tv-trend, Beroepen zonder grenzen, Denmark, Extreme job swap, maatschappelijke trends, societal trends

Hoe de inhoud van een branded YouTube kanaal te optimaliseren?

Vandaag is de officiële lancering van onze nieuwe website (www.klappercom.nl) en onze nieuwe onderzoektool ReelRater™, ontwikkeld in samenwerking met technologieprovider ActiveReaction. ReelRater™ meet de waardering (likeability) van seconde-tot-seconde als het gaat om YouTube video’s, Tv-commercials, Tv- en radioprogramma’s, promo’s en trailers. De tool is te gebruiken op alle apparaten en platforms. Wij willen u laten zien hoe de onderzoektool werkt en welke inzichten het kan bieden voor het optimaliseren van een branded YouTube kanaal.

Business case

photodune-6028779-mobile-phone-m transparant +screenshot 150Hiervoor gebruiken we een business case: de inhoud van een branded YouTube kanaal van een (geanonimiseerd) Nederlands A-merk. Op het kanaal worden voornamelijk ‘how- to’video’s en instructievideo’s aangeboden, waarvan er twee uit deze categorieën zijn onderzocht. Doel van het onderzoek was om de waardering van een ‘how-to’ video (duur 1:56 min.) en van een instructievideo (duur 3:30 min.) vast te stellen, voor kijkers die het YouTube kanaal nog nooit hadden bezocht. Daarnaast wilden we door middel van het onderzoek vaststellen in hoeverre de kijkers bereid zijn de video’s te liken, van commentaar te voorzien (betrokkenheid) en/of abonnee te worden van het kanaal (gedrag). De kijkersgroep bestond uit een hoog opgeleide jonge doelgroep (leeftijd 18-30) die met onderzoektool ReelRater™ deze video’s van-seconde-tot-seconde (kwantitatieve response) beoordeelden via een laptop, smartphone of tablet. Op het hoogste en op het laagste punt van de individuele waardering werden de kijkers ook gevraagd naar de reden van de hoge en lage waardering (kwalitatieve response). Nadat de video’s waren beoordeeld vulden de deelnemers een vragenlijstje in.

Waardering van video’s

In onderstaande grafieken is de van-seconde-tot-seconde waardering weergegeven van beide video’s. Elke video is gewaardeerd door een andere groep. Op de horizontale as staat de tijd weergegeven en op de verticale as de waardering op een schaal van 10-100.
De waardering van de instructievideo (links) laat een grillig verloop zien. De waardering daalt in de eerste 40 seconden van de instructievideo tot een dieptepunt. Dat duidt erop dat de kans erg groot is dat de kijkers in het eerste gedeelte van de video afhaken en stoppen. Na het dieptepunt stijgt de waardering weer langzaam maar gestaag tot de tweede minuut, waarna de waardering weer daalt. De belangrijkste redenen waarom bepaalde onderdelen van de video relatief laag scoren, is dat de inhoud niet aansluit bij de doelgroep. Veel van de informatie in de video blijkt al bekend bij de kijkers en ook is de informatie voorspelbaar. En als laatste vinden ze de video te traag.

De waardering van de ‘how-to’ video (rechts) vertoont eveneens een wisselende dynamiek. Bij deze video daalt de waardering in de eerste 32 seconden en daarna vertoont het een stijgende lijn. De waardering tussen seconde 0:56 en minuut 1:20 wisselt sterk, maar vanaf minuut 1:24 stijgt de waardering weer gestaag. Ook hier is gevraagd naar de redenen voor de relatief laag beoordeelde momenten. Wederom geven de kijkers aan dat de informatie niet bij hen aansluit . Ook deze video wordt te traag gevonden en als laatste spreekt de toon van de voice-over de kijkers niet aan.

Realtime likeability Branded channel

Betrokkenheid en lid worden van het kanaal

De betrokkenheid (engagement) van YouTube video’s wordt over het algemeen bepaald aan de hand van het aantal likes en comments op een video. Het gedrag (action) naar aanleiding van een YouTube video wordt meestal bepaald door het aantal kijkers dat abonnee wordt van een kanaal (zie onderstaande afbeelding). Aan de kijkers is daarom gevraagd of zij de video’s zouden willen liken, commentaar zouden willen achterlaten of abonnee zouden willen worden van het kanaal.

 

Liking and Intention

 

Opvallend voor beide groepen is dat de intentie om zich te abonneren op het YouTube kanaal niet veel van elkaar verschilt. Maar de kijkers die de ‘how-to’ video hebben gezien, zijn eerder geneigd de video te becommentariëren dan de kijkers die de instructievideo hebben gezien. Er is slechts een klein verschil aanwezig als het gaat om het liken van de video.

Conclusies

Hoe kunnen de video’s (de ‘how-to’ video en de instructievideo) op het kanaal op basis van dit onderzoek worden geoptimaliseerd? Allereerst zou de relevantie van de inhoud over de gehele linie kunnen worden verbeterd door de informatie meer diepgang te geven. De intro’s van de video’s kunnen spannender en sneller worden gemonteerd. De kijker moet immers verleid worden om het gehele filmpje zoveel mogelijk uit te kijken.

Ten tweede kan op basis van de waardering van de verschillende onderdelen ook de volgorde, waarin de informatie wordt aangeboden, worden verbeterd. Relevante informatie zou naar voren gehaald kunnen worden in de video. Ook het tempo waarmee de informatie wordt aangeboden, zou moeten worden verhoogd. Als laatste zou de toon van de voice-over kunnen worden aangepast door deze de tekst vlotter te laten inspreken. Door video’s te verbeteren, kan het YouTube kanaal worden geoptimaliseerd en zullen kijkers ook eerder interacteren met de inhoud van de video’s.
Mocht u vragen of opmerkingen, klik dan op de ‘comment’ knop onder deze blog.

Charles Vaneker
Klapper Communicatie
Senior Media & Research Consultant
Twitter: CharlesVaneker

 

 

Posted by Klapper  |  0 Comment  |  in : tv-trend, branded YouTube channel, online video, online video formats, Post-test, Pre-test, ReelRater

Zelf je huis bouwen is ‘amazing’

Het dagelijkse lifestyle magazine BinnensteBuiten (NPO2) wordt ook weer in januari 2016 uitgezonden en uitgebreid met een weekendeditie met hoogtepunten van de week. Elke aflevering bestaat uit 3 onderdelen: een zelfgebouwd huis, een gezond recept en een groen onderdeel in de vorm van een natuurwandeling of een tuin make-over. Prachtig om te zien hoe mensen hun zelfgebouwde huis tonen aan de kijker, hoe mensen vertellen over bonen die ze kweken, en hoe een boswachter de natuur in detail laat zien. Allemaal verhalen vol van bezieling, passie en trots.

Huizenprogramma’s als tv-trend zijn begonnen met de make-over programma’s die er nog in grote aantallen zijn, gevolgd door ‘huizenjachten’, waarin makelaars mensen helpen te (ver)kopen, en de laatste jaren is er een dimensie bijgekomen: het zelf bouwen. Naast de KRO/NCRV met BinnensteBuiten valt op dat vooral SBS6 zelfbouwprogramma’s uitzendt, zoals Je eigen droomhuis waarin het proces wordt gevolgd.

Engeland heeft al jarenlang zelfbouwprogramma’s. C4 zendt al 15 jaar lang Grand designs uit. Het programma is wereldwijd verkocht en is in Nederland te zien als De grote verbouwing (SBS6). Hierin gaat het om grote bouwprojecten waarin bewoners zelf hun architectonisch verantwoord huis bouwen waarin het gaat om stijl en design. Een tegenovergestelde vorm van zelfbouw is te zien in het andere C4 programma’s Amazing Spaces (sinds 2007). Hierin volgt presentator George Clarke mensen die een gebouw of iets geheel anders zoals een oude touringcar ombouwen tot een eigen woning. Het gaat hier juist om kleine ruimtes die zo efficiënt mogelijk worden verbouwd. Net als de bijzondere ruimtes zijn de verhalen ook ‘amazing’.

In de VS zendt HGTV al 15 jaar Extreme homes uit. Hierin worden bijzondere woningen over heel de wereld getoond aan de kijker, zoals ook een Nederlandse woonboot. Nu is de Tiny House Movement in opkomst daar, voor mensen die zich minder willen binden en/of willen minimaliseren. Sinds 2014 worden in Tiny House Nation en Tiny House Hunting (beide te zien op FYI) mensen geholpen kleiner te gaan wonen of een tiny house als vakantiewoning willen hebben. Het expert team van bouwers maakt hun droom waar.

De droom, de initiatieven, het eigen ontwerp, de natuurlijke materialen en de beeldende verhalen maken dit soort huizenprogramma’s boeiend. De programma’s sluiten aan bij de huidige trends als ambachtelijk, energieneutraal en hergebruik. Daarnaast sluit de snelle/kleine woningbouw aan bij maatschappelijke ontwikkelingen, nodig voor starters, vluchtende mensen uit oorlogsgebieden, en de oudere medemens die langer voor zichzelf moet zien te zorgen. Van ons mogen er in 2016 nog veel voorbeelden volgen op televisie.

Agnes Dijker
Charles Vaneker

Videoclips bij deze blog

Posted by Klapper  |  1 Comment  |  in : tv-trend, Amazing spaces, Binnenstebuiten, Channel 4, design, FYI, Grand Designs, HGTV, huis, Je eigen droomhuis, NTR, Tiny House Hunting, Tiny House Nation, zelfbouw

Tv-trend: ‘dating experiments’ popular in 2014 get sequel in 2015

(Videoclips to this blog )
In 2014 dating shows were once again a tv-trend and probably that will also be the case in 2015. Last year many networks aired so called social experiment dating shows. This development was probably caused by the rise of popular dating sites that link people based on all kinds of computer algorithms. Where the traditional dating shows start by getting to know each other and end up with kissing, sex and marriage, the social experimental dating shows reverse this. Most of the new formats start e.g. with kissing, naked bodies, scientific matches or marriage, and end up with knowing each other. An important question to be answered for the dating shows: is a first impression or computer match a correct predictor of a good relationship?

First the match
MTV format Are you the one? (USA, Jan.2014) added many new elements to the traditional dating format. The candidates have to ascertain whether their own choice for a partner corresponds to that of the computer. The most exciting part is that during every episode the candidates have to predict whether their own choice matches the computer’s choice. The only information candidates get is the number of correct matches but not with whom. Furthermore, it appears to be difficult to figure out which candidate matches, because sometimes various candidates fit the same profile.
In Love Prison (USA, A&E, Sept.2014) online matched couples have to find out whether there is a match in real life. After staying together on an island for a week the couples decide to break up or stay together.

First the kiss
In Love at first kiss (Netherlands, NPO3, Oct.2014) the social experience of a first kiss determines whether there will be a sequel in the form of a speed date. At the start of the program the persons approach each other, start kissing and make independent from each other the decision for a follow-up meeting. If both candidates agree to meet again, one of them enters a room where the other candidate is waiting. It’s an thrilling moment whether the door will open or not. If this is the case the candidates get 2 minutes to talk and decide to date. The kiss moments usually last an eternity and puts the viewer to the test: mostly makes the viewer feel a bit awkward.

First marry or engage
Married at first sight (Denmark DR3 2013) is another version of a social experiment dating show. First a team of experts match 6 single people who marry total strangers. After 6 weeks of marriage they decide to stay or separate. This show has a double-barreled option: a match plus wedding before getting acquainted. The series in Denmark was so successful that the channel management decided to move next series to main channel DR1.
In 2014 the format was picked up in different territories, like in the USA by channel FYI. In the Netherlands RTL4 wanted to air the dating show, but competing channel Net5 aired a rip-off with a twist called Het geheim van een goed huwelijk (The secret of a good marriage, Sept.2014). The added element consisted of a comparison between the experimental group (of the program) and a regular married group concerning the duration of the relationship. After just 6 episodes the program was taken of air because of the disappointing ratings.
A comparable format at American channel TLC titled 90 Days fiancé (May, 2014) added a time pressure element. This international dating experiment follows couples with a partner from abroad, who have to decide to marry before their 90 days visa expires. They have to overcome language barriers, learn to cope with friends and family and finally have to decide to marry or send the fiancé home.

First meet naked
In Adam zkt Eva (Adam looking for Eva, Netherlands, RTL5, March 2014) already matched couples for a date meet each other naked at a deserted island disconnected to the outside world. If the couples feel attracted to each other at the first confrontation they depart to a tropic resort. As in American format Dating Naked (USA, VH1, July 2014) two naked persons meet at an island but they are also confronted with other possible dates. At the end of week the candidates choose their favorite person to go home with. The naked dating concepts perform well on television, both programs will return in a second season. The series will also debut with the title Adam sucht Eva-Gestrandet im Paradies at the German channel RTL-Television in 2015.

Interactive dating show
Dutch channel SBS6 also launched a social experiment dating show in 2014 called Is this Love?. This dating format isn’t structured the other way around like the formats mentioned above. Is this Love is an interactive dating show in which singles (living in a villa and followed 24/7 at live streams) are dating online in a sort of ‘The great Dutch date-off’. The program was cancelled because of lack of interest. Probably this dating show wasn’t surprising enough.

One can conclude that ‘dating with a twist’ will stay popular in 2015. The American channel Bravo already announced the launch of the format Friend to lovers about people dating their best friends: will the relationship survive? So keep up with this trend in 2015!
(Videoclips to this blog )

Agnes Dijker
Charles Vaneker

Posted by Klapper  |  0 Comment  |  in : tv-trend, Adam zkt. Eva, Are you the one?, blog, Dating naked, dating show, Friends to lovers, Is this love?, KlapperCom, Love at first kiss, Love prison, Married at first sight, social experiment

Voeding ontrafeld op TV

Wekelijks op maandag prime time is op Channel4 de Britse versie van het Nederlandse Keuringsdienst van Waarde (NTR) te zien, als Food Unwrapped. In Nederland loopt KvW sinds 2004 en nu dus in 2012 gestart in Groot-Brittannië. Food Unwrapped bevat minder telefoongesprekken en daarmee ook minder subtiele humor. De Britten pakken het serieuzer en wat strenger aan en de presentatoren (een team van 4) bezoeken meer fabrieken waar ze een kijkje krijgen in het voedselproductieproces, maar de conclusies zijn dezelfde. In het Nederlandse KvW wordt ook gepraat met marketeers uit de voedingsindustrie en worden testjes gedaan, wat het programma afwisselender maakt.

In ons boek ‘Naar een origineel idee van’ staat KvW genoemd bij de tv-trend ‘terug naar de authenticiteit’ als onderdeel van Koken op televisie. Sinds 2004 zijn de tv-makers nieuwsgierig geworden naar de herkomst van ons voedsel, hoe het wordt gemaakt en wat er precies in zit.

Eerder in Groot-Brittannië (2007-2009) zond BBC1 de documentaireserie uit What’s really in our food? en gaf Jimmy Doherty de kijker al uitleg over voedingsmarketing strategieën in Supermarket secrets(2010) op BBC2. De Engelsen keken ook wat bepaalde voeding doet met je lichaam in de vorm van menselijke testjes in The truth about food (BBC2). En op dit moment is op Channel4 de 2eserie te zien van Food Hospital(jaar) waarin kandidaten met een lichamelijke kwaal, zoals eczeem of hoge bloeddruk, voedingsadviezen krijgen met het idee van ‘using food as medicine’.  

In de VS hebben ze onderwerpen over nutrition science of voedingswetenschap geïntegreerd in ‘health shows’ zoals de Dr.Oz show (Discovery) en The Doctors op de lokale zenders van CBS. Beide shows worden uitgezonden sinds 2009 en zijn stand-alone shows geworden nadat ze eerst onderdeel uitmaakte van daytime talkshows, resp. in de Oprah Winfrey show en Dr.Phil.

In zowel de Dr.Oz show en The Doctors komen allerlei medische kwesties aan de orde, en kenmerkend is dat doktoren in blauwe of witte jassen op een vrolijke manier uitleg geven over gezondheid en voeding en vragen beantwoorden in de studio voor live publiek. Lichaam en voeding worden in een informele sfeer en op een toegankelijke manier benaderd. De shows worden alleen wel gesponsored. 

In Nederland heeft eind augustus 2012 SBS6 het initiatief genomen om allerlei vragen over het menselijk lichaam op een toegankelijke manier te brengen in de celebrity quiz show De lijf show, gepresenteerd door Marc Klein Essink, waarin ook het studiopubliek participeert door de vragen te beantwoorden voor punten voor de 2 celebrity koppels. Ook in een entertainment setting kun je als kijker iets te weten komen over je gezondheid.    

Agnes Dijker
Posted by Klapper  |  0 Comment  |  in : tv-trend, De lijf show, Dr. Oz show, food, Food hospital, Food unwrapped, KvW, sponsoring, tv-format, voeding

Neighbours in OWN community reality format

Oprah Winfrey’s Network OWN transmits from January the new community reality program Million Dollar Neighbourhood (produced by Force Four Entertainment for the Canadian arm of OWN). The program is a social experiment in which 100 families in a neighbourhood of small village Aldergrove take the challenge to save money together over 10 weeks to a total sum of $1 million. Each family followed by camera has its own financial problems and get unique tasks to fulfil, but there also are collective challenges like a collective garage sale. During the series viewers get useful insights by participants and financial experts, about the cost of storage of forgotten stuff, tips to save more money for hard times and tips to break the cycle of debts.
It’s not the first community reality format related to a collective financial activity. Previously in 2008 Flemish broadcaster aired the energy saving format Onder Hoogspanning XL (High Voltage XL). The purpose of the program was to let villagers replace ordinary bulbs by energy efficient light bulbs. At the end of the program, the old lamps were transformed into a work of art.
The community tv-trend shows 2 themes: ‘loosing weight together’ and ‘neighbours together’ to strive for quality of life in the neighbourhood.    
Loosing weight together in community reality formats:
*in the USA The Biggest Loser: Special Edition (spin-off The Biggest Loser NBC in 2004) a team of obese people competing against another team, living on a ranch working with coaches. In The biggest loser the one who looses the most (weight) is the winner
*in Switzerland SF1 started the docu-soap Ein Dorf speckt ab (A village is loosing weight) in 2007 in which citizens of small village Eglisau were trying  to loose weight
*in the German local version Jedes Kilo zählt-Ein Insel speckt ab (An isle is loosing weight) in 2008 (KabelEins) 1% of the citizens of the isle Langeoog took the opportunity to loose weight order to pursue collective weight loss
*in Holland expert Dr. Frank van Berkum (also participant in SBS6’s De Afvallers (weight losers)  XXL) started in 2010 a community campaign in daily newspaper De Telegraaf De grootste Afvalrace ooit (The greatest weight loser ever) with the target to loose weight together: 1 million kg by 100.000 participants.  
Neighbours together in community reality formats:
*the UK started in 2000 with Charlie’s garden army (BBC2 later BBC1) in which female gardener Charlie Dimmock together with local volunteers transformed community land to public gardens 
*in Holland also public places were transformed to vegetable garden in tv-program Llink in natura (2009) of former pubcaster Llink
*Dutch pubcaster NCRV aired Beste buurtplan (2008) in which 35 ambassadors of a neighbourhood competed (by weekly challenges with local people) to win a cash prize of 25.000 Euro to start up a public activity in their own community
*in the USA (since 2008) the negative title The ugliest house on the block (WE) meant a positive activity of a community to renovate a house and garden in their street to upgrade their neighbourhood.
Probably community formats will increase on television now the social trend is to set up local communities to get through an economic crisis.   
Posted by Klapper  |  0 Comment  |  in : tv-trend, community reality format, tv-format
© 2018 Klapper Communicatie