Disclaimer

Algemeen
Deze website is eigendom van Klapper Communicatie B.V. en voldoet aan de Nederlandse wetgeving. De website is bestemd voor het verstrekken van algemene informatie aan onze bezoekers.

Inhoud
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. Klapper Communicatie B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheden of gebreken in de inhoud van de website. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Klapper Communicatie B.V. is niet verantwoordelijk voor enige (in)directe beschadigingen (door virussen of anderszins) aan uw computer of andere apparatuur. Het is mogelijk dat bezoekers via deze website op andere websites terechtkomen. Klapper Communicatie B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor zowel de inhoud als het privacybeleid van deze sites.

Copyright
Verveelvoudiging of (her)publicatie van de inhoud van deze website, ook gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klapper Communicatie B.V..

Algemene Voorwaarden en toepasselijk recht
Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van Klapper Communicatie B.V. van kracht. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder registratienummer 33275291. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verband houdend met deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Comments are closed.

© 2017 Klapper Communicatie